150212-0937-9774.jpg
 

Teams

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Protouch

South Africa

More Info β†’
Β 

πŸ‡ΏπŸ‡¦      Proud Beginners

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Transnet-Randwater

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Vandergroup

South Africa

More info β†’

 

πŸ‡ΏπŸ‡¦     ACDC Luso

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     BCX

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Cycle Power

South Africa

More info β†’

πŸ‡·πŸ‡Έ     Java Partizan Pro Cycling

Serbia

More info β†’

 

πŸ‡²πŸ‡Ί     Team MCB

Mauritius

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦    NCAF

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Officeguru Racing

South Africa

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡²     First Quantum Pro Cycling

Zambia

More info β†’

 

πŸ‡ΏπŸ‡¦     Sampada

South Africa

More info β†’

πŸ‡§πŸ‡Ό      Swift

Botswana

More info β†’

πŸ‡ΊπŸ‡¬     Team Uganda

Uganda

More info β†’

πŸ‡ΏπŸ‡¦     World Cycling Centre Africa Mixed Team

South Africa

More info β†’

 

πŸ‡ΈπŸ‡Ώ     MTN Khemani Cycling Team

Swaziland

More info β†’

πŸ‡³πŸ‡¦     NCCS

Namibia

More info β†’